Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

  Cung Cấp Nhiên Liệu Sưởi Ấm cho Các Gia Đình Thiếu Thốn ở Hàn Quốc

  Ban Báo chí Hàn Quốc tường trình (Nguyên văn tiếng Hàn)

  Vào mùa đông, nhiều gia đình trong thành phố Goyang, Hàn Quốc, đã đốt than bánh để sưởi ấm. Một vài gia đình thiếu thốn sống trong nhà kính như nhà ở của mình và cần thêm nhiều than bánh trong mùa lạnh. Tuân theo chỉ thị quan tâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư là giúp đỡ các anh chị em chúng ta lúc khó khăn, vào ngày 14 tháng 02 năm 2016, ngày Lễ Tình Yêu (Valentine), khoảng ba mươi Hội viên chúng tôi ở Hán Thành (Seoul) đã đi phát tổng cộng 8.000 miếng than bánh cho 30 gia đình.

  Chúng tôi đã di chuyển từng miếng than bánh một, rồi để ở nơi thuận tiện cho các gia đình tới lấy. Trời hôm đó lạnh và tuyết rơi nên những người nhận rất cảm kích về nhiên liệu sưởi ấm. Chúng tôi cũng cảm thấy vui sướng là đã chia sẻ tình thương của Sư Phụ với những người thiếu thốn vào ngày yêu thương này.

  Hãy bấm vào đây để xem băng hình.

  Kinh Phí của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho Công Tác Cứu Trợ Mùa Đông ở Goyang, Hàn Quốc

  Chi tiết Số tiền(KRW) Biên nhận
  8.000 miếng than bánh cho 30 căn nhà 4.800.000 A
  Tổng cộng 4.800.000 KRW
  (3.881 Mỹ kim)