Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

  Tình Thương của Sư Phụ Trải Rộng từ Úc đến Ấn Độ

  Nhóm Tin Tức Brisbane tường trình (Nguyên văn tiếng Anh)

  Từ ngày 08 tháng 09 năm 2015, Hội viên Brisbane chúng tôi ở Úc Đại Lợi hỗ trợ tài chính để cung cấp thức ăn cho những người vô gia cư ở Pondicherry, Ấn Độ vào mỗi Chủ Nhật thông qua sự trợ giúp của một gia đình Ấn độ địa phương. Việc này bắt đầu từ khi một hội viên sống tại Pondicherry hơn 1 năm, sắp xếp cùng với một góa phụ và hai con để chuẩn bị các bữa ăn thuần chay bổ dưỡng cho những người vô gia cư. Đầu tiên gia đình này phân phát 40 suất ăn mỗi lần, nhưng tin đồn lan ra, con số này dần lên đến 70 suất. Những người nhận được thức ăn bày tỏ lòng tri ân sâu xa cho nghĩa cử đầy tình thương cùng và thánh thiện của gia đình này.

   

  Chi phí bởi Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho việc Cung Cấp Thức Ăn cho Người Vô Gia Cư ở Pondicherry, Ấn Độ từ ngày 08 tháng 09 đến ngày 16 tháng 11, năm 2015

  Chi tiết Số tiền(AUD) Biên nhận
  Ngân quỹ cung cấp thức ăn cho người vô gia cư ở Pondicherry, Ấn Độ 722 A
  Tổng cộng 722 AUD
  (500 Mỹ kim)
  Biên nhận