Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

  Trợ Giúp Người Tỵ Nạn Nam Sudan Qua Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Sudan

  GO BACK TO RELIEF SITE

   

  Ban Báo chí tường trình (Nguyên văn tiếng Anh)

  Những năm tháng bất ổn, thiếu lương thực và xung đột vào năm 2016 ở Nam Sudan đã buộc ít nhất 100.000 người phải bỏ chạy khỏi quốc gia mới thành lập này, với tổng số người tỵ nạn hiện nay trên một triệu người, và số người di tản trong nước lên hơn 1,6 triệu người. Tình hình trở nên trầm trọng hơn, khi thời gian kéo dài giữa các vụ thu hoạch vào năm 2016, trong khi các kho dự trữ lương thực lại cạn kiệt. Theo báo cáo vào tháng 07 năm 2016 của các cơ quan Liên Hiệp Quốc, 4,8 triệu người ở Nam Sudan, tức là khoảng 40% dân số, đang phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Tính đến tháng 04 năm 2017, 4,9 triệu người Nam Sudan đang thiếu ăn và 100.000 người đang đối mặt với nạn đói.

  Để giải quyết các vấn đề khẩn cấp như sức khoẻ, vệ sinh, nước, cống rãnh, chỗ ở và các nhu cầu căn bản cho người tỵ nạn Nam Sudan tại Sudan, Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Sudan (SRCS) đã tổ chức các hoạt động cứu trợ với sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế (IFRC), mà đã có thể gây quỹ bằng cách kêu gọi Vận Động Quần Chúng Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Sudan. Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đóng góp 20.000 Mỹ kim vào ngày 05 tháng 07 năm 2016 để góp phần vào hành động quan tâm khởi đầu từ SCRS.

  Nhờ sự trợ giúp quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ từ nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ khác nhau, hàng ngàn người Nam Sudan đã nhận được trợ giúp. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng những xung đột hiện thời trong khu vực sẽ sớm vơi bớt và mọi người sẽ có thể cùng nhau xây dựng lại cuộc sống.

  Biên nhận