Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

  Giúp Đỡ Các Bạn Thú ở Ma-rốc (Morocco)

  Tường trình bởi Trung tâm Tunisia (Nguyên văn tiếng Ả Rập)

   

  Vào tháng 12 năm 2015, Hội viên Tunisia chúng tôi đã gửi 500 Tunisia Dinar (245 Mỹ kim) để giúp mua thức ăn cho các bạn thú tại Hội Bảo vệ Động vật và Môi trường Hanane (AHPAE) ở Ma-rốc (Morocco) theo yêu cầu của giám đốc Hanane Abdelmouttalib. Quỹ này do Hội viên Singapore chúng tôi cung cấp. AHPAE là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Casablanca và được thành lập vào năm 2005. Mục tiêu của tổ chức này là “đón tiếp, điều trị, nuôi ăn và bảo vệ” động vật hoang dã bị ngược đãi, già yếu hoặc bị bỏ rơi, đi lạc, và giúp các bạn thú này tìm được ngôi nhà hạnh phúc, mãi mãi về sau.

  Vào ngày 17 tháng 9 năm 2006, bà Hanane Abdelmouttalib nhận được Giải thưởng Từ bi Sáng ngời Thế giới do Thanh Hải Vô Thượng Sư trao tặng cho công việc chăm sóc giúp đỡ những bạn thú vô gia cư. (Xin tham khảo Bản Tin số 176 để biết thêm chi tiết.)

  Chi phí của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cho Việc Giúp đỡ Thú vật ở Ma-rốc (Morocco)

   

  Chi tiết Số tiền (Tunisia Dinar) Biên nhận
  Đóng góp tiền mặt cho Hội Bảo vệ Động vật và Môi trường Hanane 500 A
  Tổng cộng 500 Tunisia Dinar
  (245 Mỹ kim)

   

  Để xem băng hình phỏng vấn của Đài Truyền hình Vô Thượng Sư cho buổi trao Giải thưởng này, xin vui lòng truy cập:

  http://video.godsdirectcontact.net/magazine/EE394.php

   

  Nguồn ảnh: Hội Bảo vệ Động vật và Môi trường Hanane (AHPAE)