Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

  Mang Trợ Giúp đến Các Gia Đình và Trẻ Em Thiếu Thốn ở Daejeon, Hàn Quốc

  Ban Báo chí Daejeon, Hàn Quốc (Nguyên văn tiếng Hàn Quốc)

  Noi gương từ bi của Sư Phụ trong việc mang tình thương và trợ giúp đến cho những người hoạn nạn, từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 01 năm 2016, Hội viên chúng tôi đã giúp đỡ những người bị thiệt thòi ở Daejeon, Hàn Quốc.

  Đối với một gia đình đang sống trong căn nhà cũ kỹ không thích hợp cho mùa đông giá lạnh, chúng tôi đã tặng 300.000 KRW (255 Mỹ kim), 20 kí lô gạo và 32 gói mì ăn liền. Gia đình rất biết ơn về sự trợ giúp. Chúng tôi đã tặng 256 gói mì ăn liền cho một phụ nữ đang chăm sóc nhiều trẻ em khi cha mẹ chúng không có khả năng. Người phụ nữ đã nói với lòng cảm kích sâu xa: “Tôi cảm thấy như chúng ta cùng nhau nuôi nấng các em.”

  Sau cùng, chúng tôi đã trao 256 gói mì ăn liền cho những người láng giềng thiếu thốn ở thành phố Daejeon và tỉnh Chungcheongnam-do, 256 bao mì ăn liền cho Hội Gia Đình Đa Văn Hóa Chungcheongnam-do, là hội hỗ trợ cho các gia đình quốc tế sinh sống ở Hàn Quốc để thích nghi với xã hội qua các hoạt động văn hóa cũng như tìm việc làm.

  Kinh Phí của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho Việc Giúp Đỡ Những Cá Nhân Thiệt Thòi ở Daejeon, Hàn Quốc
  Chi tiết Số tiền(KRW) Biên nhận
  Tiền mặt (300.000 KRW), 20 kí lô gạo và 800 gói mì ăn liền 1.053.000 A
  Tổng cộng 1.053.000 KRW
  (895 Mỹ kim)