Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年03月20日, 週二

  Cung Cấp Thiết Bị Sưởi Ấm Cho Người Tỵ Nạn Ở Grand-Synthe, Miền Bắc Pháp Quốc

   

  Ban Báo Chí Pháp Quốc tường trình (Nguyên văn Pháp ngữ)

  Với sự quan tâm tha thiết cho người tỵ nạn, Thanh Hải Vô Thượng Sư từ ái yêu cầu Hội viên chúng tôi trợ giúp ở bất cứ nơi đâu. Do đó, ngay khi Hội viên chúng tôi tại Paris biết được rất nhiều người tỵ nạn ở Grande-Synthe tại miền bắc nước Pháp đang chịu khổ bởi thời tiết giá lạnh, chúng tôi nhanh chóng mua máy sưởi và đồ tiếp tế, sử dụng tổng cộng 11.782 Âu kim từ ngân quỹ do Hội viên Formosa (Đài Loan) cung cấp.

  Vào ngày 24 tháng 01 năm 2016, chúng tôi phân phát máy sưởi, với chi phí 7.731 Âu kim lấy từ quỹ cứu trợ, cho những gia đình tỵ nạn mà các thiện nguyện viên xác định là cần giúp đỡ. Mỗi gia đình này có từ 4 tới 7 thành viên và họ rất vui mừng nhận được trợ giúp. Một cặp vợ chồng trẻ vô cùng hân hoan và hãnh diện bồng em bé mới vài tháng ra khoe chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ tờ thông tin “Ăn Thuần Chay, Tạo Hòa Bình” với người tỵ nạn, và chuyển đạt sự quan tâm từ ái của Sư Phụ đến với họ. Về phần hai người thiện nguyện giúp đỡ, chúng tôi tặng họ quyển sách của Sư Phụ bằng tiếng Pháp Từ Khủng Hoảng Tới Hòa Bình – Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Pháp, và họ rất cảm kích khi nhận quà.

  Tiếp Tục Nỗ Lực Cứu Trợ tại Trại Tỵ Nạn Grande-Synthe ở Dunkirk, Miền Bắc Pháp Quốc – Ngày 21 tháng 02 năm 2016

  Ngày 21 tháng 02, Hội viên chúng tôi ở Paris trở lại viếng thăm trại tỵ nạn Grande-Synthe ở Dunkirk, miền bắc nước Pháp. Các hoạt động cứu trợ đã chi tiêu 4.051 Âu kim lấy từ quỹ do Hội viên Formosa (Đài Loan) đóng góp.

  Chúng tôi mua quần áo ấm cho em bé, vớ, máy sưởi đốt dầu và tự tay nướng rất nhiều bánh ngọt thuần chay. Các gia đình trong trại rất vui mừng nhận được tiếp tế, nhất là các bà mẹ có em bé. Chúng tôi có thể thấy niềm vui thật sự trên gương mặt của họ khi họ nhìn thấy những món quà dễ thương cho các thiên thần bé nhỏ của họ. Chúng tôi chia sẻ tờ thông tin ”Ăn Thuần Chay, Tạo Hòa Bình” với mọi người. Họ bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đến Sư Phụ cho thông điệp và tình thương của Ngài.

  Chúng con vô vàn cảm ơn Sư Phụ vì tình thương vô biên của Ngài đối với tất cả chúng sinh và cho chúng con cơ hội phục vụ những người tỵ nạn nhiệt tâm.

   

  Chi Phí bởi Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cho Công Tác Cứu Trợ Người Tỵ Nạn ở Pháp quốc, ngày 24 tháng 01 đến ngày 21 tháng 02 năm 2016

  Chi tiết Số tiền(EUR) Biên nhận
  Đồ tiếp tế để sưởi ấm (28 máy sưởi dùng dầu và phụ tùng, 14 máy sưởi bằng khí và phụ tùng, 14 ống khí đốt, 28 bình dầu và 17 tấm bạt) 7.248,26 A
  Chi phí chuyên chở (xe tải mướn, dầu xăng và tiền thuế xa lộ) 482,74 B
  Tiếp liệu (quần áo em bé, 21 máy sưởi đốt dầu và phụ tùng và 21 bình dầu) và phí chuyên chở (xe tải mướn, dầu xăng và phí xa lộ) 4.051,16 C
  Tổng cộng 11.782,16 Âu Kim
  (12.854,54 Mỹ Kim)
  Biên nhận

   

   

   

   

   

  Công việc cứu trợ người tị nạn – ngày 21 tháng 02 năm 2016