Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

  Trợ Giúp Những Người Bạn Vô Gia Cư ở Berlin, Đức Quốc

  Nhóm Cứu Trợ Berlin, Đức Quốc tường trình (Nguyên văn tiếng Đức)

  Ngày 25 tháng 11 năm 2015, đáp lại chỉ thị thương yêu của Sư Phụ về việc giúp đỡ những người vô gia cư, đặc biệt là trong mùa lạnh, với 812,25 Âu kim do Sư Phụ cung cấp, toán cứu trợ Berlin chúng tôi đã mua các vật dụng cứu trợ mùa đông cho những người bạn vô gia cư tại một công viên ở Berlin, Đức Quốc.

  Đầu năm nay, một trong những Hội viên chúng tôi đã gặp một số người vô gia cư sống dưới một cây cầu ở Tiergarten thuộc Berlin, một công viên nổi tiếng trong thành phố. Sau khi hỏi thăm về các đồ vật họ cần, thành viên chúng tôi đã mua năm túi ngủ, một áo khoác mùa đông và hai đôi giày rồi cùng một thành viên khác đi trao cho họ. Mừng rỡ tiếp nhận những món quà yêu thương, những người bạn vô gia cư hỏi chúng tôi là ai, chúng tôi bèn trao cho họ bản sao tiểu sử của Sư Phụ. Chúng tôi cầu nguyện những tặng phẩm cứu trợ mùa đông sẽ giữ cho họ được ấm áp cũng như câu chuyện về cuộc đời của Sư Phụ chạm đến trái tim họ.

  Kinh phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho Công tác Cứu trợ Mùa đông ở Berlin, Đức quốc

  Chi tiết Số tiền (Âu kim) Biên nhận
  Vật dụng (năm túi ngủ, một áo choàng, hai đôi giày) cho người vô gia cư ở Berlin và tiền taxi 812,25 A
  Tổng cộng 812,25 Âu kim
  (864,32 Mỹ kim)

   

  Biên nhận