Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

  Trợ Giúp Các Gia Đình Bị Ảnh Hưởng bởi Nạn Lở Đất Sri Lanka

  Trò chuyện với các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lở đất tại Koslanda

   Do Nhóm Cứu Trợ Formosa (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

  Vào ngày 29 tháng 10 năm 2014, nhiều ngày mưa liên tục đã gây ra nạn lở đất trầm trọng ở làng Koslanda miền trung Sri Lanka tại Haldummulla, nằm cách thủ đô Colombo 218 cây số về hướng đông. Ít nhất 16 người bị thiệt mạng, trên hơn 100 người bị mất tích và khoảng 150 căn nhà bị chôn vùi. Khi vừa nhận chỉ thị của Sư Phụ để đến cung cấp sự trợ giúp cùng số tiền đóng góp rộng lượng 10.000 Mỹ kim của Ngài trong quỹ cứu trợ, các Hội viên chúng tôi ở Formosa lập ra nhóm cứu trợ rồi đi đến vùng bị thiên tai để trợ giúp.

  Vào ngày 04 tháng 11 năm 2014, Thiếu Tướng L. B. R. Mark, Tổng Giám Đốc Trung Tâm Điều Hành Thiên Tai ở Sri Lanka cho phép chúng tôi vào vùng bị nạn lở đất rồi sắp xếp một người tháp tùng để hướng dẫn. Ngày hôm sau, người tháp tùng đưa chúng tôi đến một vài địa điểm bị thiên tai, nơi chúng tôi được biết là những người hoạn nạn không có đủ thực phẩm và vật dụng, cách tốt nhất để giúp đỡ là cung cấp tiền quỹ để mọi người có thể xây lại nhà cửa của mình hay dùng cho sự trợ giúp nào đó mà họ có thể cần đến. Vì lý do an ninh nên chúng tôi được khuyên yêu cầu người nhận quà mở tài khoản ngân hàng để chúng tôi có thể chuyển tiền cho họ.

  Với sự giúp đỡ của ba nhân viên từ Ngân Hàng Nhân Dân địa phương, chúng tôi đi đến Trường Trung Học Poonagala, nơi được dùng làm trại tạm trú khẩn cấp cho các gia đình hoạn nạn. Ở đó chúng tôi lập ra danh sách các gia đình cần giúp đỡ rồi chuyển 15.000 LKR vào trong từng tài khoản ngân hàng mới mà chúng tôi đã mở cho 68 gia đình. Để giúp đỡ thêm cho 21 người bị thương, chúng tôi đã chuyển thêm 14.430 LKR vào trong mỗi tài khoản mới của họ. Tổng cộng số tiền 1.323.030 LKR đã được chuyển vào tài khoản. Một thành viên Hội chúng tôi ở địa phương cùng nhân viên từ ngân hàng phát sổ tài khoản cá nhân cho người dân vào ngày 11 tháng 11.

  Chúng con cảm tạ Thượng Đế về việc hoàn thành trôi chảy sứ mạng này. Cầu mong tất cả những người hoạn nạn do trận lở đất tại Sri Lanka được ban ân phúc bởi niềm an ủi và tình thương vĩnh hằng của Thượng Đế.

  Chi Phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho Công Tác Cứu Trợ Nạn Lở Đất tại Sri Lanka
  Chi tiết Số tiền (LKR) Biên nhận
  Trợ giúp tiền mặt cho các gia đình hoạn nạn 1.020.000 A, B
  Trợ giúp tiền mặt cho những người bị thương 303.030
  Tổng cộng  1.323.030LKR
  (10.000 Mỹ kim)

  Trong suốt hoạt động cứu trợ, các thành viên trong toán chúng tôi đã tự trả 2.190,73 Mỹ kim cho chi phí đi lại, thức ăn và thuê chổ ở.