2018年06月23日, 週六

Người Do Thái Và Ả Rập Đoàn Kết Ở Israel Để Lên Tiếng Cho Phúc Lợi Động Vật

Ban Báo chí (nguyên văn tiếng Anh)

Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 07, năm Hoàng Kim 12 (2015), hơn 1.000 nhà hoạt động quyền lợi của động vật người Do Thái và Ả Rập từ khắp Israel kết hợp với nhau để lên tiếng đấu tranh cho các bạn thú không có tiếng nói. Nhiều người Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Kitô Giáo, Druze, Đạo Baha và các tổ chức phi tôn giáo mọi lứa tuổi cùng đến với nhau để tham gia sự kiện có tên ​Tất Cả ​Chúng Ta Là Tiếng Nói Của Họ: Cùng nhau đến vì Động vật. Sự kiện này diễn ra tại thành phố Haifa, là thành phố lớn thứ ba của Israel, được thị trưởng Haifa Yona Yahav chấp thuận và hỗ trợ. Sự kiện đạt thành công đỉnh cao tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Quảng Trường vì Lòng Nhẫn Nại và Hòa Bình.

Ba mục tiêu của sự kiện, được thiết lập bởi những người ủng hộ động vật thuần chay Do Thái và Ả Rập là ông Sharbel Balloutine và ông Shlomi Hillel, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về sự đau khổ của động vật trong ngành chăn nuôi, để thúc đẩy hoạt động thuần chay ở phía bắc Israel và để tạo ra một sự kiện quy mô lớn cho phép hai cộng đồng đến với nhau trong sự hợp tác  toàn diện và bình đẳng.

“Không có sự biện hộ nào cho việc lạm dụng động vật. Nếu bạn tin rằng giết động vật và gây tổn thương không cần thiết là sai, bạn cũng nên chuyển sang ăn thuần chay.” Shlomi Hillel nói: “Chừng nào họ (các bạn thú) còn chịu đau khổ, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ như là tiếng nói của họ” Sharbel Balloutine nhấn mạnh.

Nguyện cầu cho tất cả nhân loại  sẽ đến với nhau để giúp chia sẻ thông điệp khẩn cấp về lòng từ bi đối với những chúng sinh không thể lên tiếng mà chúng ta trân trọng chia sẻ hành tinh của mình.

Nguồn ảnh: Sharbel Balloutine