2018年04月24日, 週二

Ban Tình Thương và Sự Giúp Đỡ cho Người Tỵ nạn ở Hy Lạp – Tháng 8 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 14 đến 20 tháng 8 năm 2016


Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 9 đến 13 Tháng 8 năm 2016


Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 6 tháng 8 năm 2016


Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 5 tháng 8 năm 2016


Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 1 đến 3 Tháng 8 năm 2016

Go Back to the Report