2018年04月23日, 週一

Formosa Dẫn Đầu Trong Việc Bảo Vệ Động Vật ở Châu Á

Ban Báo Chí Formosa tường trình (Nguyên văn tiếng Hoa)

Loài vật là bạn tốt nhất của con người! Vì ngày càng có thêm nhiều người nhận thức được niềm vui khi có bạn thú, trong thập niên qua, tỉ lệ nhận nuôi thú vật từ các trại trú ẩn thú vật công cộng của Formosa đã tăng từ 13,45% đến 74,86%. Người dân cũng phản ứng phẫn nộ nhiều hơn đối với hành vi ngược đãi thú vật. Cơ quan lập pháp đã thông qua một đạo luật vào tháng 4 tháng 2017, áp đặt mức phạt nặng hơn cho hành vi tàn nhẫn đối với thú vật (mức phạt nặng nhất là bỏ tù 2 năm và mức phạt tiền cao nhất là 2 triệu Đài tệ (khoảng 65.000 Mỹ kim). Ngoài ra, một lệnh cấm được ban hành đối với việc tiêu thụ thịt chó và mèo với tiền phạt lên đến 250.000 Đài tệ (khoảng 8.200) Mỹ kim. Formosa là quốc gia đầu tiên ở Châu Á ban hành lệnh cấm này.

Cùng thời gian, vào tháng 2 năm 2017, chính sách không chấp bạo hành tại các trại trú ẩn thú vật ở Formosa đã được ban hành. Trong tương lai, chỉ khi nào một bác sĩ thú y xác nhận rằng con vật mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh quá nặng không thể chữa trị thì con vật đó mới được phép làm cho chết trong êm dịu. Với luật này, Formosa trở thành quốc gia thứ hai tại Châu Á thực thi luật không bạo hành động vật, sau Ấn Độ.

Càng ngày người ta càng ý thức rằng sinh mệnh của loài vật là quý báu và không thể phế bỏ. Vào tháng 10 năm 2016, Cơ Quan Lập Pháp Yuan thông qua vài sửa đổi cho đạo Luật Quy định về Mỹ Phẩm và Vệ Sinh, dự định sẽ có hiệu lực chính thức vào năm 2019. Đến khi đó, ngành công nghiệp mỹ phẩm sẽ không được thử nghiệm sản phẩm hoàn chỉnh hoặc vật liệu thô trên loài vật.

Chúc mừng Formosa, vì đã dẫn đầu các quốc gia tại Châu Á về quyền lợi cho loài vật. Chúng ta trông đợi ngày mọi người có thể mở rộng tình thương và sự quan tâm cho các loài thú nuôi như mèo, chó, thỏ cùng tất cả các bạn thú, và ngày mà Formosa trở thành thiên đường thuần chay nơi loài vật và con người chung sống trong hòa bình và hạnh phúc.