2018年05月26日, 週六

  Làm Người Nông Dân Tự Nhiên Sẽ Cảm Thấy Hạnh Phúc – Nương Vào Âm Thanh – Hạnh Phúc Sống Trong Nhà Nhỏ

  Làm Người Nông Dân Tự Nhiên Sẽ Cảm Thấy Hạnh Phúc

  Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị
  Họp mặt Quốc Tế tại Châu Âu,
  Ngày 30 tháng 6 năm Hoàng Kim thứ 10 (2013) (Nguyên văn tiếng Anh) DVD#1014

  Xin nhớ: hãy làm nông dân. Nông dân, nông dân, nông dân. Vui thích, hiểu không? Thay vì đôi khi phí thời giờ nghĩ ngợi vẩn vơ hoặc thấy buồn bã về điều gì đó, thì hãy đi ra trồng chậu hoa, cây ăn trái, rau cải. Hãy dùng năng lực cho điều gì ích lợi thì sau đó quý vị sẽ thấy vui sướng. Dù sao thì chúng ta cũng đều được tạo từ đất và nước. Cho nên nếu tiếp xúc với đất và nước thì cũng khiến mình cảm thấy như cá gặp nước.
  Quý vị tự nhiên thấy vui sướng. Đó là lý do tại sao có nghiên cứu, tôi nói quý vị biết rồi, nghiên cứu khám phá rằng những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất đều là nông dân. Thứ nhất. Còn thứ nhì, tôi nghĩ, (Mọi người: Thầy giáo.) à, thầy giáo, rồi đến bác sĩ. Đây là những nghề giúp mình và giúp người nữa, đúng không?

   

  Nương vào Âm Thanh

  Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị
  Họp Mặt Quốc Tế tại Châu Âu,
  Ngày 30 tháng 6 năm Hoàng Kim thứ 10 (2013) (Nguyên văn tiếng Anh) DVD #1014

  Nhờ Âm thanh nên đầu óc mới có thể nghe từ xa được. Còn Ánh sáng thì lập lòe, biết không? Ánh Sáng không thể mang vào thế gian này được. Nhưng Âm thanh thì có thể được. Biết không, đó là lý do dù ở Cảnh Giới Thứ Năm, nghe Âm Thanh Cảnh Giới Thứ Năm, nhưng quý vị vẫn còn ở đây, vẫn sống rất tỉnh táo. Đó là lý do chúng ta dựa vào Âm thanh. Đó là lý do trong kinh Phật, Đức Phật thậm chí nói rằng tất cả Thánh nhân, Bồ Tát (những người tu hành), chư Phật đều nương vào Âm Thanh để xuống đây giúp thế gian và nương vào Âm Thanh đó để trở về lại nguồn cội của mình. Phật quốc. Thiên Đàng. Hiểu không? Ngay cả Đức Phật cũng phải dựa vào Âm Thanh.

   

  Hạnh Phúc Sống Trong Nhà Nhỏ

  Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị
  Họp Mặt Quốc Tế tại Châu Âu,
  Ngày 2 tháng 7 năm Hoàng Kim thứ 10 (2013)
  (Nguyên văn tiếng Anh) DVD #1015

  Nhà cửa to lớn không bao giờ làm con người vui sướng cả. Có thể đó là lý do nhiều người không sung sướng. Bởi vì có quá nhiều thứ, mình cảm thấy ngột ngạt. Cũng vì nhà cửa to lớn, quý vị thu thập đủ thứ. Nhà nhỏ, quý vị nghĩ đi nghĩ lại trước khi muốn thu thập cái gì đó. Nếu độc thân hay hai người thì chỉ cần xe hơi nhỏ thôi. Không cần xe lớn. Tôi cần xe lớn vì vẫn còn có chó. Trước đó, xe nhỏ tốt hơn, phải không? Nhà càng nhỏ, mình càng vui. Bởi vì cần gì là có đó!