2018年04月19日, 週四

Đóng Góp cho Các Tổ Chức Phật Giáo

Ban Báo chí (nguyên văn tiếng Anh)

Trong cuộc hội ngộ quốc tế gần đây nhất ở Châu Âu từ tháng 07 đến tháng 10 năm 2015, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đọc cho các Hội viên chúng tôi nhiều Truyện Cổ Phật Giáo thú vị và đầy cảm hứng, chẳng hạn như: Đại Phú Con Trai Trưởng Khố, Cá có 100 Đầu, và Nghiệp Xấu khi Không Công Bằng.

Mỗi câu chuyện hàm chứa đạo đức cao vời hoặc những thông điệp tâm linh quý báu cho tất cả nam phụ lão ấu. Những truyện này đầu tiên được sưu tập ở Ấn Độ dựa vào trí nhớ hoàn hảo của đệ tử Đức Phật, A Nan, đã kể lại từ hàng ngàn năm trước và sau đó được viết xuống và truyền qua Trung Quốc, Tây Tạng, Âu Lạc và các nước khác trên thế giới thông qua việc làm tinh tấn của vô số nhân vật, bao gồm những thông dịch viên và các nhà xuất bản.

Trong khi đọc truyện, Sư Phụ thường bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất cả những người đã từng tham gia vào việc thông dịch, xuất bản và phân phát những truyện này. Trong quá khứ và thời gian hội thảo quốc tế năm 2015, Sư Phụ đã đóng góp cho một số tổ chức Phật giáo để tiếp tục việc làm ý nghĩa của họ, bao gồm Hội Xuất bản Phật giáo (BPS) ở Kandy, Sri Lanka (Tích Lan), một trong những nhà xuất bản chính về văn học Phật giáo. Thư ký Hành chính của BPS, ông Palitha Munasinghe đã viết một lá thư phúc đáp khi nhận được khoản đóng góp 10.000 Mỹ kim của Sư Phụ, cảm ơn về sự phục vụ tuyệt vời của Ngài. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả các tổ chức Phật giáo này sẽ tiếp tục thành công để những lời giảng dạy của Đức Phật sẽ giúp nâng cao thế giới hơn, để bước vào kỷ nguyên mới của lòng từ bi và hòa bình.

Để biết thêm về những Truyện Cổ Phật giáo do Sư phụ đọc, vui lòng truy cập: http://event2015.masterchinghai.org/vod/

 

 

Dự Án The Yorck :10.000 Meisterwerke der Malerei-Chang Sheng-wen 001-12th Century-Wikimedia Commons-Public DomainWikimedia Commons-Public Domain

  150365-Thank-you-email-OK150365-Reciept-OK150365-Thank-you-letter-Sri-Lanka-Buddhist-Publication-Socirty