2018年04月22日, 週日

Quốc hội Colombia ưu tiên cho phúc lợi của loài vật hoang dã

Theo một dự luật đã được phê duyệt trong tháng 6 năm 2013, rạp xiếc phải dần loại bỏ những màn giải trí sử dụng voi, sư tử, gấu, hổ, khỉ và các loài vật hoang dã khác. Phát ngôn viên của Hạ viện Augusto Posada, người giới thiệu biện pháp này, đã ghi nhận tầm quan trọng của luật mới nói rằng: “… là con người, chúng ta có thể tôn trọng tư cách và nhân phẩm của các loài khác.” Các nước Nam Mỹ khác có luật bảo vệ tương tự đối với loài vật ngoại lai trong gánh xiếc bao gồm Bolivia, Ecuador, Paraguay và Peru.

Hoan hô Colombia cho việc bảo vệ phẩm giá của loài vật hoang dã!