2017年03月28日, 週二

Bức Thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư Chúc Mừng
Thủ Tướng New Zealand Tái Đắc Cử

2014.09.22-Congrats---New-Zealand-PM-John-Key

Thanh Hải Vô Thượng Sư bày tỏ lời chức mừng chân thành và ủng hộ chân thật của Ngài trong bức thư gửi cho Ông John Key, nhân dịp ông tái đắc cử Thủ Tướng New Zealand vào ngày 20 tháng Chín, năm Hoàng Kim 11 (2014).

Để bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba của ông, Thủ Tướng Key đã cam kết làm việc chung với các đảng phái khác và tạo lập chính phủ liên minh để cải thiện đời sống cho mọi người dân. Ngoài ra, ông tuyên bố sẽ chú trọng trong nhiệm kỳ mới của ông về các lãnh vực chính yếu, bao gồm việc cải tiến giáo dục, nhà ở, và phúc lợi. Ông Thủ Tướng đã giúp mang lại kinh tế thịnh vượng cho New Zealand, và hứa sẽ duy trì nền kinh tế hùng mạnh.

Trên đây là bức thư gửi Ông Thủ Tướng của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Bản quyền Hình ảnh: Fábio Rodrigues Pozzebom- Agéncia Brasil-John Key 2013-Ngày 12 tháng Ba năm 2013-Wikimedia Commons-(đã duyệt)-CC BY 3.0 BR