2018年02月20日, 週二

Trợ Giúp Những Chuyến Đi Liên Tục của Người Tỵ Nạn tới Đảo Lesbos, Hy Lạp-Tháng 11 năm 2015

 

Ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12

 

21 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11

 

Ngày 14 tháng 11 đến 16 tháng 11