2017年12月12日, 週二

Trợ Giúp Những Chuyến Đi Liên Tục của Người Tỵ Nạn tới Đảo Lesbos, Hy Lạp-Tháng 12 năm 2015

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2015